Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 7, 2019

Prezydent Recep Tayyip Erdogan uchodzi za jednego z przywódców nieusuwalnych. W ciągu kilkunastu lat niemal całkowicie podporządkował sobie Turcję, a jego populistyczna partia raz za razem wygrywała kolejne wybory. Ostatnio jednak mit niezwyciężonego sułtana runął, na co to tylko czekali dawni towarzysze prezydenta.